середа, 31 березня 2021 р.

Веб-квест "Best проект"

 


Веб-квест створений на базі сервісу Wix.com 

Квест для інтерактивного навчання здобувачів освіти 9 класу. Даний веб-квест об'єднує теми з інформатики (3D графіки) та трудового навчання (Обладнання та пристосування для навчальних кабінетів). Його мета навчити здобувачів освіти працювати, як самостійно так і в команді, взаємодіяти між собою фізично на уроках та через засоби телекомунікації Інтернет. Важливим завдання веб-квесту є формування в здобувачів освіти навичок нестандартного мислення та віри в свої можливості.

Особливості педагогічної компетентності сучасного педагога


Никирса І.І. Особливості педагогічної компетентності сучасного педагога  / І.І. Никирса // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції   (м. Київ, Україна, 5-6 березня 2021 року). –  Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології» - 2010. – С 157-159.

Особливості організації проектної діяльності на уроках трудового навчання, визначення ефективного методу проектування та переваг проектної технології над традиційними методами навчання

Никирса І.І. Особливості організації проектної діяльності на уроках трудового навчання, визначення ефективного методу проектування та переваг проектної технології над традиційними методами навчання / І.І. Никирса, В.В. Томаш // Український психолого-педагогічний  науковий збірник. №21 (21).   ГО "Львівська педагогічна спільнота"   - 2020. – С 70 -74. 

Особливості проектної діяльності в навчальному процесі, формування особистісних навичок учнів в ході виконання творчих проектів на уроках трудового навчання

 


Никирса І.І. Особливості проектної діяльності в навчальному процесі, формування особистісних навичок учнів в ході виконання творчих проектів на уроках трудового навчання / І.І. Никирса, В.В. Томаш // Проблеми та інноваціх в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів Х-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький,  - 2020. – С 161-163. травня - 4 червня  року / Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020.  С. 96-97. - Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua...

Особливості застосування квест-технологій на уроках трудового навчання в рамках дистанційної освіти


Никирса І.І. Особливості застосування квест-технологій на уроках трудового навчання в рамках дистанційної освіти / І.І. Никирса, В.В. Томаш // Збірник наукових робі учасників міжнародної науково-практичної конференції  (16–17  жовтня  2020 р., м.  Одеса). – Одеса: ГО «Піденна фундація педагогіки» - 2020. – С 161-163.

понеділок, 25 травня 2020 р.

Веб-квест "Я винахідник"Опис: Як створюються винаходи?  Як розвити власну ідею? Як розробити свій проект?  На ці та інші запитання ви знайдете відповідь під-час проходження цього веб-квесту. 

Квест «Шкільний розумник»

Дистанційний квест
«Шкільний розумник» 


Опис:
QR-квест, зміст якого полягає у пошуку інформації. Головне завдання квесту дати відповідь на десять питань з різних шкільних предметів та в ході виконання завдання ознайомлюватися з правилами безпечної роботи в мережі інтернет.